ZAMÓWIENIA DO 12:00 DOSTARCZAMY NASTEPNEGO DNIA ROBOCZEGO.
Dotyczy jedynie dostawy kurierem! Informacje

Warunki handlowe

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.heliumking.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Sprzedawca” – E-Fulfillment s.r.o. Vojenská 2 040 01 Košice IČO:51456818 DIČ: 2120709503 IČ DPH: SK2120709503 e-mail: info@heliumking.pl,
 2. „Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://www.heliumking.pl oraz jej podstronach,
 3. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,
 4. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. „Polityka” - Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem Polityka prywatności i plików cookies

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnego założenia swojego Konta w Sklepie, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta może stanowić naruszenie praw autorskich.

§ 5

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują: kosztów przesyłki, ani kosztów obsługi płatności.

§ 6

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta lub po jego założeniu.

§ 7

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz pozostałych państw Unii Europejskiej.

§ 8

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnianie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz do celów statystycznych. Możliwe jest ich późniejsze usunięcie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9 - § 12 Polityki.

III. Założenie Konta w Sklepie

§ 9

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć zakładkę „Rejestracja” znajdującą się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności i Plików Cookies.
 2. W formularzu należy podać: adres e-mail, hasło do Konta, imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym. Opcjonalnie można podać numer telefonu. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Kliknięcie przycisku „Utwórz konto” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 5. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem powyższego ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie. Do wiadomości dołączane są Regulamin oraz Polityka.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 18 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 10

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 11

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu historii ostatnich zamówień, oraz uzyskania kuponów rabatowych.

V. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 12

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury VAT.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 13

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez wybranie ich wzoru, ilości, a w przypadku odzieży także rozmiaru i kliknięcie przycisku „Włóż do koszyka” znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
 3. Towary dodane do koszyka są zarezerwowane dla Klienta przez 30 minut. Przy każdym towarze znajduje się stoper odliczający czas, po upływie którego rezerwacja wygasa. Czas rezerwacji zaczyna płynąć w momencie kliknięcia przycisku „Włóż do koszyka” i odliczany jest osobno dla każdego Towaru.
 4. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk „Koszyk” znajdujący się w prawym górnym rogu każdej ze stron www składających się na Sklep. Klient zostanie przeniesiony na stronę zawierającą podsumowanie koszyka. W rubryce „Kupon rabatowy/Kupon podarunkowy” klient ma możliwość dodania kodu uprawniającego go do otrzymania zniżki na zakupy.
 5. Po weryfikacji koszyka oraz ewentualnym dodaniu kodu rabatowego należy kliknąć przycisk „Kontynuuj”. Na tym etapie Klient wybiera sposób dostawy oraz sposób płatności, które wskazane są w paragrafie poniżej.
 6. Przy każdym z wyszczególnionych sposobów dostawy oraz płatności zostanie wskazany jego koszt. Na tym etapie zaktualizowana zostanie kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy. Po dokonaniu wyboru i zweryfikowaniu kwoty do zapłaty należy kliknąć w przycisk: „Kontynuuj”.
 7. Na tym etapie Klient wprowadza adres dostawy oraz dane do faktury VAT, a także ma możliwość wprowadzenia dodatkowych uwag do zamówienia. Zabronione jest umieszczanie uwag o charakterze bezprawnym. Klient ma możliwość wskazania innego adresu dostawy niż adres wskazany na fakturze VAT. Po wpisaniu danych należy kliknąć przycisk: „Kontynuuj”.
 8. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, a także wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego. Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odrzuceniu przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.
 9. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatność kartą z góry”, Kupujący po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Kupującego, płatność dokonana z góry zostaje mu w całości zwrócona.
 10. W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail, pod podanym przez Klienta na Koncie numerem telefonu lub adresem e-mail.

V. Dostawa i płatności

§ 14

 1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów określone są każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: płatność przy odbiorze oraz płatność kartą z góry. Formą dostawy jest przesyłka kurierska i Paczkomat*. 
 2. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób płatności przy odbiorze, wówczas należy jej dokonać przy odbiorze towaru.
 3. Koszty związane z realizacją płatności i dostawą towarów ponosi Kupujący, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Kupującego koszty dostawy i płatności pokryje Sprzedawca. Klient informowany jest o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem przez niego oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 4. Na termin doręczenia zamówienia składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia zamówienia do miejsca dostawy. Przewidywany termin dostawy wskazany jest pod informacją o rozmiarze towaru wybranym przez Klienta.
 5. Jeżeli w danym zamówieniu znajdują się towary o różnej dostępności, wszystkie towary wysyłane są w terminie odpowiadającym wysyłce towaru z najdłuższym terminem dostępności.

*W przypadku wybrania pełnego lub niedostępnego oddziału (Paczkomatu), paczka zostanie przekierowana do najbliższego dostępnego oddziału (Paczkomatu).

§ 15

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

§ 16

Sprzedawca oświadcza, że Kupujący ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

§ 17

W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie określonym w § 14 ust. 2, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, składając w tym celu Kupującemu stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Kupującemu. W takim przypadku umowa sprzedaży zostanie uznana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. Sprzedawca może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty bezskutecznego upływu terminu odbioru towaru.

VI. Zwroty i reklamacje

§ 18

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu lub w Sklepie Stacjonarnym).
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem https://www.heliumking.pl/buxus/docs/Formularz_reklamacyjny/Formularz_reklamacyjny.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że Klient wyśle informację dotyczącą skorzystania z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zwracając butelki z helem, należy je zwrócić zapieczętowane.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

*Przy zwrocie produktów zastosowany rabat zostanie odliczony od kwoty zwrotu, jeśli pozostawione produkty nie przekraczają minimalnej wartości zamówienia, aby zastosować udzielony rabat.

§ 19

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Reklamacje można składać pisemnie: na następujący adres Sprzedawcy: E-Fulfillment s.r.o. Jazerná 1 040 12 Košice, Slovensko, lub mailowo na następujący adres e-mail: info@heliumking.pl lub telefonicznie pod następującym numerem telefonu + 421 332 220 005, bądź w inny sposób.
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować np. nazwę i rozmiar produktu) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
 5. Miejscem reklamacji jest adres firmy E-Fulfillment s.r.o., Vojenská 2, 040 01 Košice, na którą wysyłany jest reklamowany towar.

VII. Czas trwania umowy o założenie Konta

§ 20

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 21

  1. Klient może w każdym momencie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem Kontakt lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.
  2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:
   1. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,
   2. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym.
   W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie wygasa wraz z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

VIII. Zmiany regulaminu

§ 22

 1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i wyłącznie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  1. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,
  2. zmian sposobów dostawy lub płatności,
  3. modyfikacji ścieżki zakupowej,
  4. w przepisach prawnych, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, a w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 21 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

IX. Polityka prywatności i plików cookies

§ 23

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne Sprzedawca wprowadza niniejszą Politykę.

§ 24

 1. Kupujący w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Kupujący wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 25

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Kupujących innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na mocy art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 3. W celu wykonania umów zawieranych z Kupującymi za pośrednictwem Sklepu, ich dane będą przede wszystkim następującym podmiotom:
  1. a) świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Kupującemu towary zakupione w Sklepie:
  2. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie przy ul. Tęczowej 10, 62-052 Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005009, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, NIP 7851561831, o kapitale zakładowym w wysokości 16 311 638,00 zł;
  3. Inpost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000255841 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, NIP 6792895061,o kapitale zakładowym w wysokości 11 550 000,00 zł;
  4. b) operatorom płatności:
  5. GOPAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 274, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000525339, posiadający NIP 5272717938 o kapitale zakładowym w wysokości 9 800,00 zł w całości wpłaconym;
  6. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony;

§ 26

Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego wniosku do Sprzedawcy.

§ 27

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji.
 2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Kupujący może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonów newsletterów, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych. Jeżeli Kupujący udzieli takiej zgody, to może ją takźe w każdej chwili wycofać.

§ 28

Dane osobowe zebrane przez Sprzedawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 29

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 30

  1. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Kupującego, które mogą być następnie odczytywane przez Sprzedawcę.
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. utrzymania sesji Kupującego, dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. dostosowania zawartości newslettera do preferencji Kupującego;
   4. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;
   5. marketingowym.
  3. Administrator wykorzystuje pliki cookies zewnętrznie w celu:
   1. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram.
  4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
   1. „sesyjne” (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
   2. „stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 31

   1. Sprzedawca informuje także Kupujących, że istnieje również możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego.
   2. Sprzedawca oświadcza dalej, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
   3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
    1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
    2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
    3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
    4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 32

Sprzedawca informuje także Kupujących, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić usunięcie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 33

Pliki cookies zapisywane w urządzeniu Kupującego mogą być wykorzystywane również przez współpracujące ze Sprzedawcą podmioty trzecie.

§ 34

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 35

Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzysta ze Sklepu.

§ 36

   1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcę Polityki, prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@heliumking.pl

Polityka znajduje się na stronie Polityka prywatności i plików cookies oraz w siedzibie Sprzedawcy.

X. Postanowienia końcowe

§ 37

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 38

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 39

Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://www.heliumking.pl/warunki-handlowe.